Get App
4101-4769 13 1/4 Ave, Hanford, CA 93230, USA, , -
هیچ آیتمی تا کنون اضافه نشده است
رزرو کردن یک میز

اطلاعات رزرو

تعداد مهمان ها
تاریخ رزرو
زمان
 

اطلاعات تماس

* –فیلدهای اجباری
نام*
ایمیل*
تلفن همراه*
تلفن ثابت
 تاریخ انقضاء
ما حداقل به یک شماره تماس نیاز داریم.تلفن همراه برای اطلاع رسانی وضعیت سفارش شما از طریق SMS ترجیح داده می شود.
دستورالعمل‏های شما

پیشنهادات

یک پیشنهاد در هر سفارش

اینجا هیچ پیشنهادی وجود ندارد

هیچ آیتمی تا کنون اضافه نشده استمنطقه تحویل

 • زمان باز/بسته بودن رستوران

 • دوشنبه 07:30 AM با 10:30 AM
 • سه شنبه 07:30 AM با 10:30 AM
 • چهار شنبه 07:30 AM با 10:30 AM
 • پنج شنبه 07:30 AM با 10:30 AM
 • جمعه 07:30 AM با 10:30 AM
 • شنبه 07:30 AM با 10:30 AM
 • یک شنبه 07:30 AM با 10:30 AM
 • اطلاعات سفارش

 • حداقل سفارش: $ 3.00
 • هزینه تحویل: Free
 • گزینه های پرداخت: Cash
 • خدمات: , ,
خلاصه ها
هیچ خلاصه ای وجود ندارد
 • سرویس سفارش غذا آنلاین
 • سایت سفارش غذا نیمرو ارائه دهنده سرویس سفارش آنلاین غذا ، سفارش اینترنتی غذا از رستوران های تهران ,با سفارش آنلاین غذا نیمرو در کمترین زمان غذای خود را دریافت کنید.